Nước ION kiềm Tazawa - Báu vật đến từ đảo ngọc Phú Quốc

Nước ION kiềm Tazawa - Báu vật đến từ đảo ngọc Phú Quốc

Nước ION kiềm Tazawa - Báu vật đến từ đảo ngọc Phú Quốc

Nước ION kiềm Tazawa - Báu vật đến từ đảo ngọc Phú Quốc

  •  Giàu khoáng tự nhiên với 3 loại KHOÁNG CHẤT THIẾT YẾU K, Ca, Mg cùng 6 loại VI KHOÁNG TỰ NHIÊN khác.
  •  Đạt chứng nhận của CƠ QUAN SỨC KHỎE VIỆT NAM và được người tin dùng trong suốt thời gian qua.
  •  Độ PH kiềm vượt trội 8,1-9,5 vô cùng có lợi cho sức khỏe

Nước ION kiềm Tazawa với độ kiềm mát lành như RAU XANH QUẢ CHÍN giúp bạn:

KHỎE MẠNH - CÂN BẰNG - CHỐNG LÃO HÓA